Muzikos užsiėmimai

Pirmadienis

10.30 (1-2 metų vaikai)

Penktadienis

10.30 (1-2 metų vaikai)

8 užiėmimų mėnesio kaina 40 €+ nemokamas laikas žaidimų kambary.


Vaiko siela – tai jautraus muzikanto siela.

Joje stipriai įtemptos stygos,

ir jeigu jūs mokėsite prisiliesti prie jų –

suskambės kerinti muzika.

V. Suchomlinskis

Kuo naudingas vaikučių muzikinis ugdymas

Muzika ne tik auklėja, bet ir lavina žmogų. Muzikavimas, kokia bebūtų jo forma, reikalauja tikslios reakcijos, mąstymo, judesių koordinacijos. Nėra nė vienos disciplinos, kuri taip idealiai tiksliai mokytų suvokti laiko trukmę, garsų aukštį, tūkstančius garsų spalvų, dinaminę jų įvairovę. Tai žmogų daro jautresnį, pastabesnį. Pagaliau, pats brangiausias žmogaus turtas yra balsas, o dainavimas ypač jį lavina, stiprina, ugdo gražią ir melodingą  kalbą kasdieniniame gyvenime, moko susikaupti, įsiklausyti į subtiliausius gamtos ir gyvenimo reiškinius. Bet kuris menas, o ypač muzika, veikia tiek žmogaus sąmonę, tiek ir jo pasąmonę, kuri yra kur kas jautresnė ir turtingesnė už sąmonę. Meninė veikla, būdama tiltu tarp abiejų, įgalina sąmonės šviesa apšviesti kai kurias tamsiąsias pasąmonės sritis, tuo darydami žmogų sąmojingesniu  ir viduje turtingesniu.

Ką vaikučiai patirs muzikos užsiėmimuose

Kiekvieno vaiko asmenybė ir individualumas yra svarbiausia. Kokio bebūtų amžiaus vaikas, pamokėlėse jam leidžiama laisvai tyrinėti, pažinti, mokytis ir dalyvauti. Mokytojo užduotis yra padėti rasti kiekvienam vaikui būdą, kaip dalyvauti ir atsiskleisti. Kiekvienas vaikas vystosi skirtingai, todėl užsiėmimuose atsižvelgiama į individualius kiekvieno vaikučio  poreikius. Mūsų tikslas yra įvairiapusis vaiko ugdymas ir kad tas ugdymas būtų smagus. Pamokėlėse vaikas tobulėja emociškai, lavina kalbą, auga jo pažinimas ir bendravimo įgūdžiai. Mums yra svarbus pats mokymosi procesas, o ne rezultatas Džiaugtis pačiu mokymosi procesu ir pažinimu yra žymiai svarbiau nei pasiekti tobulą rezultatą.

Dainavimas

Dainuosime, skanduosime, mėgdžiosime, vaidinsime, imituosime. Visos dainelės pritaikytos vaikų amžiui, skirtos stiprinti augančias balso stygas ir kalbinę išraišką, mokysime vaikus pajusti savo pačių balsą. Juk dainavimas stiprina vaikučių atmintį, fizinį vystimąsi, kūrybiškumą bei socializaciją.

Judėjimas

Žaisime įvairius muzikinius žaidimus, ratelius. Judesio užsiėmimai padės vystyti koordinaciją, ritmo pajutimą, nuotaikų kaitą, vystys gebėjimą klausytis, atskleis kūrybines bei pažinimo savybes.

Grojimas muzikos instrumentais

Vaiko amžių atitinkantys  saugūs muzikos instrumentai išugdys vaikui gerą takto bei tolygaus ritmo pojūtį, gebėjimą skirti garso kokybę, tembrą, spontaniškumą bei kūrybiškumą. Vaikai ir suaugę galės išbandyti skirtingus instrumentus ir patirti grojimo kartu džiaugsmą, geras emocijas. Muzikuosime kartu kaip draugiškas, tikras orkestras.

Linksmi ir patrauklūs užsiėmimai skatina kiekvieno dalyvaujančio muzikalumą – nuo jauniausio iki vyriausiojo šeimos nario. Visiems kartu bus linksma ir smagu dar ir todėl, kad pažindami muziką pažinsime vieni kitus.